and Zilpah / זלפה הבשורה על מות יוסף לאחר מות רחל יעקב מגלה העדפה ברורה בין בניו ויוסף - בן אשתו האהובה זוכה ליחס מפלה לטובה מצד אביו שמקבל גם ביטוי ממשי - כתונת פסים. יעקב נולד "וְיָדוֹ אֹחֶזֶת בַּעֲקֵב עֵשָׂו", כלומר הוא נאבק עמו על הבכורה עוד מבטן. God opened Leah's womb and she gave birth to four sons rapidly: Reuben, Simeon, Levi, and Judah. — ספר בראשית, פרק כ"ח, פסוק י"ב חלום סולם יעקב, מיכאל לוקס לאופולד ווילמאן, 1691 רחל ולאה ואביהן לבן בחרן פוגש יעקב על שפת הבאר את רחל, בת דודו שהמקרא טורח לציין את יופיה הרב, ומתאהב בה במה שנראה אהבה ממבט ראשון. Brit. הפעם מחרן בחזרה אל ארץ כנען. Jacob condemned this act, saying: "You have brought trouble on me by making me a stench to the Canaanites and Perizzites, the people living in this land. 10:22; Acts 7:14), to sojourn in the land of Goshen. Mus. Jacob placed peeled rods of poplar, hazel, and chestnut within the flocks' watering holes or troughs, an action he later attributes to a dream. In the morning, Jacob awakened and continued on his way to Haran, after naming the place where he had spent the night "Bethel", "God's house". בהגיעם לבית אל הוא מקים מזבח וזוכה להתגלות נוספת של אלוהים. Les deux mariages de Jacob - Genèse 29, 16-30. — ספר בראשית, פרק ל"ב, פסוקים כ"ה-כ"ז המאבק עם המלאך על פי גרסת רמברנדט ציור משנת 1659 מוצג בגמלדה-גאלרי, ברלין יַעֲקֹב, המכונה במסורת היהודית יַעֲקֹב אָבִינוּ, ונקרא גם יִשְׂרָאֵל, הוא דמות מקראית. והיא נקברת בדרך במה שנקרא קבר רחל. בחלום מתגלה האל אל יעקב ומבטיח לו את הארץ אשר הוא שוכב עליה כמו גם הגנה בדרכו. "[20] He later rebuked his two sons for their anger in his deathbed blessing (Genesis 49:5-7). לבן דולק אחריו ובפיו טענות רבות ואחת הקשות שיעקב גנב את אלוהיו, בעוד שידה של רחל הייתה במעל, לאחר חיפוש שמסתיים בלא כלום, והתנצחות של יעקב עם לבן, המפגש הטעון ביניהם מסתיים בהקמת "גל-עד", המציין את טוהר כוונותיו של כל אחד מהצדדים. Then follows the story of the famine, and the successive goings down into Egypt to buy corn (42), which led to the discovery of the long-lost Joseph, and the patriarch's going down with all his household, numbering about seventy souls (Ex. Laban asked what he could pay Jacob. האיש קורא ליעקב בשמו ומשנה אותו לישראל "כִּי-שָׂרִיתָ עִם-אֱלֹהִים וְעִם-אֲנָשִׁים, וַתּוּכָל" (בראשית, ל"ב, כ"ט), מכאן ואילך המקרא יקרא ליעקב גם בשם ישראל מדי פעם. לעצם גוף המעשה חז"ל אמרו: "כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה". Tom 19 avril 2018 16 h 17 min. [26], יעקב מברך את מנשה ואפרים לפני מותו לאחר שיעקב מתבשר כי בנו יוסף חי והוא מושל על כל ארץ מצרים, הוא מבקש להתאחד אתו ומקבל מאלוהים הסכמה ועידוד לעזוב את ארץ כנען, שסבו אברהם נדד אליה במטרה להתיישב בה. (According to The Testaments of the Patriarchs, Testament of Naphtali, Chapter 1, lines 9-12, Bilhah and Zilpah were daughters of Rotheus and Euna, servants of Laban. Some Christian scholars identify him with Alphaeus, but there … לימים רבקה אכן יולדת תאומים: הראשון אדמוני כולו כאדרת שער ושמו עשו מפני שנולד עשוּי, ואחריו אחיו שנולד כשידו אוחזת בעקב עשו בניסיון לעכב את יציאתו - ושמו יעקב, על שם האחיזה בעקב. Jacob or Israel (identified with Cronos and Saturn of Crete by Sanchoniatho, an ancient Phoneician author, who writes of "Kronos, whom the Phoenicians call Israel.' תשובתו של האל לרבקה כי המדובר בשני לאומים הציתה את דמיונם של הפרשנים הקדומים. He engaged in earnest prayer to God, then sent on before him a tribute of flocks and herds to Esau, "a present to my lord Esau from thy servant Jacob". Il … Husband of Matriarch Leah / לאה אמנו; Matriarch Rachel / רחל אמנו; Bilhah . אך בסופו של דבר הציג את תכונותיהם, הראה את המשמעות הנובעת מכך ומכאן גם המסקנה לעתיד. Other scholars speculate that the name is derived from a longer form such as יַעֲקֹבְאֵל (Ya'aqov'el) meaning "may God protect". He heard the voice of God, who repeated many of the blessings upon him, coming from the top of the ladder. Laban returned to his home and Jacob continued on his way. According to the Midrash,[21] the plural form of the word "weeping" indicates the double sorrow that Rebecca also died at this time. Celle-ci apparaît juste après le meurtre d’Abel par son frère Caïn. « less Although the death of Rebecca, Jacob's mother, is not explicitly recorded in the Bible, Deborah, Rebecca's nurse, died and was buried at Bethel, at a place that Jacob calls Allon Bachuth (אלון בכות), "Oak of … בעוד שהשם יעקב מציין את התנהלותו של יעקב באופן עקוב (התנהלותו עם עשו ולבן), השם ישראל שאפשר לקרוא אותו גם באופן "ישר-אל" מציין את התנהלותו בצורה ישרה ללא כל מראית עין. Le trompeur a été trompé par plus fourbe que lui. מדרש שם זה מובע במפורש בפי עשו בהמשך הכתוב: "הֲכִי קָרָא שְׁמוֹ יַעֲקֹב וַיַּעְקְבֵנִי זֶה פַעֲמַיִם, אֶת בְּכֹרָתִי לָקָח וְהִנֵּה עַתָּה לָקַח בִּרְכָתִי!" Du côté de Jacob (Fils d'Isaac) SÉMITES, Gémellité ca -1465-: avec Bilha de LA BIBLE ca -1460-. La généalogie de la lignée d’Abraham revêtit donc une importance capitale. Nave's Topical Index. In the 2nd century Papias and Hegesippus mentioned Cleopas as a brother of Joseph who was the husband of Mary, mother of Jesus, and as the father of Simeon, the second bishop of Jerusalem. תרגום יונתן אף מוסיף שיעקב חשד שגורלו של ראובן יהיה כשל ישמעאל ועשו, שנדחקו מסגולתו של ישראל. Jacob proposed that all the spotted, speckled, and brown goats and sheep of Laban's flock, at any given moment, would be his wages. עם רחל ולאה מגיעות שתי שפחות: זלפה ובלהה. [22] נראה שהחומרה שהם מייחסים למעשה איננה רק בשל הגניבה, אלא גם בשל כפיות הטובה והחזרת רעה תחת טובה. גיוון הוראותיו של השורש השמי עק"ב מקשה על החוקרים לשחזר את הוראתו המקורית של השם. Ou encore, que si nous avons une foi si solide et si profonde, c’est parce que du côté Il reprend la généalogie de la Genèse : Joseph est le fils de Jacob mais comme pour les autres personnages bibliques, le récit coranique varie sur plusieurs points avec celui de la Bible hébraïque [17]. חלק ממדרשי חז"ל מתייחסים ליעקב ועשו כאל אבות-טיפוס של לאומים. Laban agreed to the arrangement. Dan (5è Fils de Jacob Et 1er de Bilha) SÉMITES de DAN, Patriarche de La TRIBU de DAN ca -1437-; Nephtali (6è Fils de Jacob Et 2è de Bilha) SÉMITES de NEPHTHALI, Patriarche de La TRIBU de NEPHTHALI ca -1436-; avec Zilpa de LA BIBLE ca -1455-. Jacob returned to Bethel, where he had another vision of blessing. ", Because the terminology is ambiguous ("el" in Yisrael) and inconsistent, and because this being refused to reveal his name, there are varying views as to whether he was a man, an angel, or God. The birthright secured to him who possessed it (1) superior rank in his family (Gen. 49:3); (2) a double portion of the paternal inheritance (Deut. Judah and Jupiter). His original name Ya'akov is sometimes explained as having meant "holder of the heel" or "supplanter", because he was born holding his twin brother Esau's heel, and eventually supplanted Esau in obtaining their father Isaac's blessing. Here Jacob, "after being strangely tossed about on a very rough ocean, found at last a tranquil harbour, where all the best affections of his nature were gently exercised and largely unfolded" (Gen. 48). Etymologically, it has been suggested that the name "Israel" comes from the Hebrew words לִשְׂרות (lisrot, "wrestle") and אֵל (El, "God"). According to the Book of Genesis, Jacob was the third Hebrew progenitor with whom God made a covenant. 27:41-45). Other seven years of service had to be completed probably before he obtained the beloved Rachel. Jacob and Laban then parted from each other with a pact to preserve the peace between them. At length the end of his checkered course draws nigh, and he summons his sons to his bedside that he may bless them. במפגש עם פרעה יעקב מסכם את חייו "כמעטים ורעים". [18] חמור ובנו משתכנעים בכנותם ומשכנעים את כל אנשי שכם לדרישה ונימולים. יש דעות במדרש שראובן מודר אף מהכהונה שעוברת ללוי. Jacob then demanded a blessing, and the being declared in Genesis 32:28 that, from then on, Jacob would be called יִשְׂרָאֵל, Israel (Yisrael, meaning "one that struggled with the divine angel" (Josephus), "one who has prevailed with God" (Rashi), "a man seeing God" (Whiston), "he will rule as God" (Strong), or "a prince with God" (Morris), from Hebrew: שרה‎, "prevail", "have power as a prince"). [17] Literal Christian interpreters like Henry M. Morris say that the stranger was "God Himself and, therefore, Christ in His preincarnate state", citing Jacob's own evaluation and the name he assumed thereafter, "one who fights victoriously with God", and adding that God had appeared in the human form of the Angel of the Lord to eat a meal with Abraham in Genesis 18. ... Heli. . 21:17); (3) the priestly office in the family (Num. His dealing with Esau, however, showed much mean selfishness and cunning (Gen. 25:29-34). אך מסיבה לא מוסברת יעקב מחליט לא להשתקע במקום כפי הציווי האלוהי ("קוּם עֲלֵה בֵית-אֵל וְשֶׁב שָׁם") אלא לנדוד דרומה לאפרת. . ), 33:18; but at length, under divine directions, he moved to Bethel, where he made an altar unto God (35:6,7), and where God appeared to him and renewed the Abrahamic covenant. La généalogie biblique est la chronique biblique d'Adam à Jésus, et spécifie l'âge de chaque homme (d'Adam à Jacob) en ce lignage au temps qu'il a son premier fils. שילוב של התעשרותו המהירה של יעקב, יחסים עכורים עם לבן ובניו וחלום בו מתגלה האל ליעקב ומצווה אותו לשוב לכנען גורמים לבריחה נוספת של יעקב. and Asher . Following the example of Sarah, who gave her handmaid to Abraham after years of infertility, Rachel gave Jacob her handmaid, Bilhah, in marriage so that Rachel could raise children through her. Jeesuse Kristuse, Aabrahami poja, Taaveti poja sugupuu: Aabrahamile sündis Iisak, Iisakile sündis Jaakob, Jaakobile sündisid Juuda ja tema vennad (Mt 1:1-2), יעקב (הופנה מהדף יעקב אבינו) Cigoli Le Songe de Jacob Nancy 22122007.jpg פטירה מצרים מקום קבורה מערת המכפלה כינויים נוספים ישראל מקצוע רועה צאן השקפה דתית יהדות בת זוג לאה, רחל, זלפה, בלהה צאצאים ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, דינה, יוסף, בנימין, אשר, נפתלי, גד, דן. After this anxious night, Jacob went on his way, halting, mysteriously weakened by the conflict, but strong in the assurance of the divine favour. קישורים חיצוניים מיזמי קרן ויקימדיה ויקימילון ערך מילוני בוויקימילון: יעקב לידת יעקב ועשו אצל הושע , בתוך: ד"ר לאה מזור, על מקרא הוראה וחינוך על ספרו של יאיר זקוביץ: יעקב - סיפורו המפתיע של אבי האומה , בתוך: ד"ר לאה מזור, על מקרא הוראה וחינוך תאריכים בחיי יעקב בויקיטקסט בראשית כה ואילך, הטקסט המלא , ניתן גם לשמוע הקלטה, אתר מכון ממרא זאב ח. ע"פ המסורת יעקב נולד בערב חג סוכות בשנת ב'ק"ח, ונפטר בערב סוכות בשנת ב'רנ"ה בגיל 147. [19], יעקב מוחה בפני שמעון ולוי כנגד הפעולה המיליטנטית בטענה פרגמטית, שהוא המיעוט ועלול להשמד בעקבות תגובת נקם של עמי הכנעני והפריזי, והם עונים לו בתגובה: "הכזונה יעשה את אחותנו?". Father of Reuben . 1:5; Deut. פגישת האחים, פרנססקו הייז, 1844 בהמשך מסעו של יעקב בחזרה לכנען, מספר המקרא על מפגש טעון שני, והפעם עם עשו, שלו חשבון פתוח עם יעקב. Une des cassettes, que mes parents nous ont envoyée de Tai… The biblical account of the life of Jacob is found in the Book of Genesis, chapters 25–50.. Jacob and Esau's birth. תשובתו של האל הייתה כי הריונה מבשר את הולדתם של שני עמים יריבים שיתחרו אחד בשני, אשר הצעיר שביניהם יהיה אדון לבכור. In Micah 1:5 the name is a poetic synonym for Israel, the kingdom of the ten tribes. יעקב שומע על המאורע ומחריש וכאשר בניו חוזרים הם עצובים וכועסים על מעשה הנבלה. Jacob also amasses plenty of resources, but only grows his flock through manipulation. רבקה הלכה לשאול את האל לפשר העניין. הריונה של רבקה היה קשה, הבנים "מתרוצצים בקרבה". After much recrimination and reproach directed against Jacob, Laban is at length pacified, and taking an affectionate farewell of his daughters, returns to his home in Padanaram. See "Ancient Fragments of Sanchoniatho, etc.," by L.P. Cory. המשפט שיצחק אומר לעשו על פריקת עול יעקב מפורש על ידי חז"ל כהתניה. Total des naissances pour le patronyme JACOB : 1891 - 1915 : 4 144 1916 - 1940 : 5 153 1941 - 1965 : 6 889 1966 - 1990 : 6 076 22 262 personnes nées en France depuis 1890, dans 100 départements [25] הוא הציב לעצמו מטרה להגיד לבניו את אשר יקרא אתכם - דהיינו, דבר נבואה לעתיד. לאחר 14 שנים אלו, עובד יעקב שש שנים נוספות תמורת שכר משתנה עם צאן לבן. המפגש בין השניים הופך למפגש פיוס מרגש, שבו הם מתחבקים ובוכים, ובמהלכו עשו שוויתר על כל מתנות הפיוס, לוקחם בכל זאת בשל הפצרותיו של יעקב, וכך הם נפרדים לשלום איש מעל אחיו, כאשר עשו נוסע לשעיר. 27:1-40). Seeing that she had left off childbearing temporarily, Leah then gave her handmaid Zilpah to Jacob in marriage so that Leah could raise more children through her. ברכת יצחק ליעקב מגשימה את דברי האל לרבקה "וְרַב יַעֲבֹד צָעִיר", מאחר שיצחק שם את יעקב גביר לכל אחיו. Jacob and his twin brother, Esau, were born to Isaac and Rebecca after 20 years of marriage, when Isaac was 60 years of age (Genesis 25:20, 25:26).Rebekah was uncomfortable during her pregnancy and went to inquire of God why she was suffering. אנא תרמו לוויקיפדיה והשלימו אותו. תולדות חייו מסופרים במקרא, ותופסים נתח גדול מספר בראשית, בפרקים כ"ה-נ'. ... ... [Africanus on the Genealogy in the ... And for this reason the one traced the pedigree of Jacob the father of Joseph from David through Solomon; the other traced ... /.../africanus/the writings of julius africanus/writing i africanus on the.htm, Genealogy According to Luke. במשך שנים אלו נולדים ליעקב 11 בנים ובת אחת, כאשר מכל אלה לרחל - אהובתו היחידה, שאף היא עקרה כאימו של יעקב, יש רק בן אחד ושמו יוסף. Jacob Wrestling with the Angel by Eugène Delacroix. Some commentators cite this placement as proof that Jacob continued to favor Joseph over Leah's children, as presumably the rear position would have been safer from a frontal assault by Esau, which Jacob feared. לקראת המפגש הטעון, יעקב מסדר את משפחתו באופן מדורג, השפחות ובניהן ראשונות, לאחר מכן לאה וילדיה ולבסוף רחל ויוסף כאשר המועדפים אחרונים, כדי להרחיקם מהמפגש ככל שאפשר. » Luc choisit de transmettre la généalogie de Jésus juste avant le début de son ministère public. המדרש וחלק מהפרשנים טוענים שמותה היה בשל העובדה כי גנבה את התרפים של אביה, והתגשמות ההסתייגות הנחרצת של יעקב מהמעשה, "עִם אֲשֶׁר תִּמְצָא אֶת אֱלֹהֶיךָ, לֹא יִחְיֶה נֶגֶד אַחֵינוּ". הברכות האישיות נאמרו רק בסוף דבריו לאחר הצגת הסיכום: "כָּל-אֵלֶּה שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל שְׁנֵים עָשָׂר וְזֹאת אֲשֶׁר-דִּבֶּר לָהֶם אֲבִיהֶם (עד כאן, ומעתה) וַיְבָרֶךְ אוֹתָם אִישׁ אֲשֶׁר כְּבִרְכָתוֹ בֵּרַךְ אֹתָם" (פסוק כ"ח) - כלומר הברכות נאמרו בנפרד לאחר דבריו לכל שבט ושבט . [6] יעקב קם נפעם בבוקר מהחלום ומצהיר שזהו בית אלוהים ושער השמים וקורא למקום "בית אל" ומקים שם מצבה ונודר נדר שאם אלוהים ישמור ויגן עליו, הוא יקבע את המקום כאשר יחזור כבית אלוהים ויתן מעשר מרכושו לאל. After a brief sojourn at Succoth, Jacob moved forward and pitched his tent near Shechem (q.v. וַיֹּאמֶר שַׁלְּחֵנִי כִּי עָלָה הַשָּׁחַר וַיֹּאמֶר לֹא אֲשַׁלֵּחֲךָ כִּי אִם בֵּרַכְתָּנִי. These seven years seemed to Jacob "but a few days, for the love he had for her", but when they were complete and he asked for his wife, Laban deceived Jacob by switching Rachel's older sister, Leah, as the veiled bride. Jacob's Ladder by William Blake (c. 1800, British Museum, London) Near Luz en route to Haran, Jacob experienced a vision of a ladder, or staircase, reaching into heaven with angels going up and down it, commonly referred to as "Jacob's ladder". J.-C. 30 apr. Jacob returned to Bethel, where he had another vision of blessing. He then set out with his family and property "to go to Isaac his father in the land of Canaan" (Gen. 31). He called the name of the place Mahanaim, i.e., "the double camp," probably his own camp and that of the angels. ... the son of David, Mathan had a wife [2447] of whom he begat Jacob. Rachel, however, remained barren. Identification of Cleophas and Alphaeus. יעקב של חז"ל כמו עשו של חז"ל, איננו מייצג את עצמו בלבד כי אם את כל התפיסה היהודית של אותו זמן מול כל התפיסה האלילית. Knowing nothing about Rachel's theft, Jacob told Laban that whoever stole them should die and stood aside to let him search. 1 Chroniques 1:34 Abraham engendra Isaac. Bilhah gave birth to Dan and Naphtali. לפי זקוביץ, השם השני מרמז לשורש י.ש.ר., ונועד לטהר את רבב הרמייה שדבק ביעקב. רמב"ן וספורנו מפרשים שיעקב לא ייקרא עוד "יעקב" מלשון עקב ושפלות, אלא "ישראל" - לשון שררה וגדולה לעתיד לבוא. המאבק בין עשו ליעקב נושא אופי מיסטי, והוא מרומז בבירכת יצחק לעשו "ואת אחיך תעבוד והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צוארך". Dinah's brothers, Simeon and Levi, agreed in Jacob's name to permit the marriage as long as all the men of Shechem first circumcised themselves, ostensibly to unite the children of Jacob in Abraham's covenant of familial harmony. Israel or Jacob 1837-1690 B.C. מוצג במוזיאון הלאומי לאמנות יפה בבואנוס איירס באחד הימים, כאשר עשו חזר מצֵידו והוא עייף[2], הוא ביקש מיעקב להלעיט אותו מנזיד העדשים שהכין. בנוסף לכך נאלץ יעקב לעבוד שבע שנים נוספות, על מנת לקבל את רחל, אם כי לפי הסיכום עם לבן מתקיימת חתונתו עמה מיד לאחר שבעת ימי משתה חתונת לאה. במצרים יעקב זוכה לראות את יוסף בתפארתו ובגדולתו מגשים את חלומותיו, להפגש עם פרעה ואף לברכו, ואף להפגש עם נכדיו מיוסף ולהוסיף להם חלק בירושת הארץ, כאשר הוא מעדיף בדרך האופיינית לו את הצעיר על פני הבכור. In Shechem, Jacob's daughter Dinah was kidnapped and raped by the ruler's son, who desired to marry the girl. . Matthieu commence son texte par une généalogie qui va d’Abraham à Jésus en passant par David. But when the seven years were expired, Laban craftily deceived Jacob, and gave him his daughter Leah. His body was embalmed and carried with great pomp into the land of Canaan, and buried beside his wife Leah in the cave of Machpelah, according to his dying charge. J.-C. 500 av. Geni requires JavaScript! He feels that he must now depend only on God, and he betakes himself to him in earnest prayer, and sends on before him a munificent present to Esau, "a present to my lord Esau from thy servant Jacob." According to the Sages, this was a prophetic reference to the End of Days, when Jacob's descendants will come to Mount Seir, the home of Edom, to deliver judgment against Esau's descendants for persecuting them throughout the millennia (see Obadiah 1:21). שמן על קנבס. היריבות משתקפת גם בהעדפות שונות של ההורים: יצחק אוהב יותר את עשו "כי ציד בפיו" ואילו רבקה אוהבת יותר את יעקב. בן נוסף ושמו בנימין יוולד מאוחר יותר בארץ כנען.[11]. במהלך המאבק, האיש נוגע בכף ירך יעקב וגורם לו לצליעה. Jacob Matthan Éléazar Eliud Achim Sadok Azor Eliakim Abiud MARIE JOSEPH JÉSUS Jean-Baptiste 12 Disciples Saul (Paul) Osée Ésaïe Michée Ézéchiel Zacharie Malachie P RO P H È T ES EMPIRE BABYLONIEN EMPIRE MEDO-PERSE EMPIRE GREC EMPIRE ROMAIN **Temple reconstruit 1400 av. Laban was angry when he heard that Jacob had set out on his journey, and pursued after him, overtaking him in seven days. Exodus 6:14-27 There are, besides the mention of his name along with those of the other patriarchs, distinct references to events of his life in Paul's epistles (Rom. Cleopas is sometimes identified with Alphaeus, but in other versions Alphaeus was his son-in-law.. Their reunion was an emotional one. קולו של יעקב לא נשמע במשא ומתן, ובמקומו בניו עונים במרמה לאנשי שכם, כי יאותו לנישואין בין דינה לשכם, רק בהימול כל זכר בעיר, כי הערלה בעיניהם היא חרפה . היריבות מלידה מתפתחת בבגרותם ומתאפיינת בעיסוקים שונים ובמשתמע גם באופיים: יעקב הוא "איש תם, יושב אהלים", כלומר רועה צאן, ואילו עשו הוא "איש יודע ציד". השם ישראל הוא ראשי התיבות של שמות שלושת האבות וארבע האמהות - יצחק/יעקב, שרה, רחל/רבקה, אברהם, לאה. Laban would not consent to give him his daughter in marriage till he had served seven years; but to Jacob these years "seemed but a few days, for the love he had to her." שינוי השם מיעקב לישראל שינוי שמו של יעקב ל"ישראל" הגיע בעקבות פרק נפרד, במסגרת ההכנה של יעקב לפגישה הצפויה עם עשו, כנראה כהקדמה לחזרתו לארץ כנען והתבשרותו של סוג הנהגה חדשה שינסה לממש מכאן ואילך. He loved her immediately, and after spending a month with his relatives, asked for her hand in marriage in return for working seven years for Laban. 1:34. 9:11-13; Heb. Like his father, he was of a quiet and gentle disposition, and when he grew up followed the life of a shepherd, while his brother Esau became an enterprising hunter. [citation needed] Jacob feared that his descendants would never be free of Esau's domination, but God assured him that at the End of Days, Edom too would come falling down. Hence the genealogy traced through him will not be rendered void, which the evangelist Matthew in his enumeration gives thus: Jacob begat Joseph.' Récit n° 27/50 du parcours « La Bible en 50 pages », par le théologien Antoine Nouis. When Isaac died at the age of 180, Jacob and Esau buried him in the Cave of the Patriarchs, which Abraham had purchased as a family burial plot. פרופ' יאיר זקוביץ רואה גם באזכור היריבות בהושע, י"ב, ד' הד למאבק בין מסורות שונות בנוגע לדמותו של יעקב והדרך בה הגיע לבכורה, כמו גם שני השמות שלו, יעקב וישראל. ; Issachar . Généalogie du Christ : La généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, Abraham fut père d'lsaac, Isaac fut père de Jacob, Jacob fut père de Juda et de ses frères. ברכת יעקב לבניו Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – ברכת יעקב ברכת יעקב לבניו, אשר מצאצאיהם יקום עם ישראל נאמרות כאשר יעקב אבינו חש שקרב יומו למות. He then reached the old family residence at Mamre, to wait on the dying bed of his father Isaac. Ésto se hace evidente en el capítulo 27 de Génesis cuando Jacob se roba la bendición que le pertenecía a su hermano, ayudado por el subterfugio de su madre! Josephus uses only the terms "angel", "divine angel", and "angel of God", describing the struggle as no small victory. קורותיו במקרא לידה המקרא מספר כי רבקה הייתה עקרה[2]. Jacob was soon after this deeply grieved by the loss of his beloved son Joseph through the jealousy of his brothers (37:33). חוקרי מקרא רואים בכך שתי גרסאות שמאשרות שיעקב זכה לבכורה אף שלא היה הבכור הביולוגי, אך בגרסה הראשונה הוא קונה אותה באופן לגיטימי, גם אם אפשר לבקר את הנסיבות בהן נערכה הקנייה, ואילו בגרסה השנייה הוא מרמה את אביו כדי לזכות בה. Juda eut de Thamar Pharez et Zara. As a result of a severe drought in Canaan, Jacob and his sons moved to Egypt at the time when his son Joseph was viceroy. Matthieu 1 Nouvelle Edition de Genève – NEG1979 (NEG1979) Généalogie de Jésus-Christ. ויש מן הפרשנים וההוגים, שסברו כי השם יעקב מציין התנהלות של צאצאיו בגולה, ואילו השם ישראל מציין את צאצאיו בהתנהלותם בארץ ישראל בשלטון ריבוני ועצמאי. Jacob and Esau’s uniqueness is woven into their very creation. [3] Popular English translations typically reference the face off with God, ranging from active "wrestles with God" to passive "God contends",[4][5] but various other meanings have also been suggested. | GotQuestions.org, What is the relevance of the genealogies in the Bible? שלטונו המוחלט של עשו/אדום/רומי בעולם הזה, מיוחס על ידי חז"ל לעובדה, שעל אף היותו רשע, כיבד את אביו ללא גבול. [23] שנים רבות לאחר מכן יראה יעקב את יוסף כנגיד על מצרים טרם מותו, ויברכו ברכה אחת אפים על אחיו, אך את שנות היגון והצער הרבות שהיו מנת חלקו כאב שכול הוא לא שכח. Pendant qu’ils étaient à Taipei, ils ont rencontré un jeune chinois qui voulait apprendre à parler anglais plus couramment. [3] ולאחר תחנונים של עשו, נותן לעשו ברכה פחותה, שבסופה משפט לא מובן: "ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבוד, והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צוארך". God remembered Rachel, who gave birth to Joseph and Benjamin. Tout savoir sur le patronyme JACOB Fréquence du patronyme JACOB: Ce patronyme est présent 1 074 391 fois sur Geneanet ! ציור מעשה ידי לוקה גיורדאנו. בכך המקרא תולה את שם האומה שתחילתה בעשו - "אדום" בבקשת עשו "הלעיטני נא מן האדום האדום הזה". וַיִּגַּשׁ וַיִּשַּׁק לוֹ וַיָּרַח אֶת רֵיחַ בְּגָדָיו וַיְבָרֲכֵהוּ וַיֹּאמֶר רְאֵה רֵיחַ בְּנִי כְּרֵיחַ שָׂדֶה אֲשֶׁר בֵּרֲכוֹ ה'. Jacob figures in a number of sacred scriptures, including the Hebrew Bible, the Talmud, the New Testament, the Qur'an, and Bahá'í scripture. 12:16; 11:21). 46:26-27). CHAPITRE PREMIER. Jacob then transported his family and flocks across the ford Jabbok by night, then recrossed back to send over his possessions, being left alone in communion with God. And now all connection of the Israelites with Mesopotamia is at an end. Isaac ya era muy viejo, y estaba ciego, cuando manda a llamar a Esaú y le pide que le traiga un animal del campo y que lo prepare para que él pueda comer y bendecirle. 1 Chr. Half brother of (No Name), Esau Sells Jacob the Right of Seniority for a Bowl of Lentils 1653 Oil on canvas, 109 x 137 cm Muzeum £azienki Królewskie, Warsaw, He was born when his father was fifty-nine and Abraham one hundred and fifty-nine years old (probably at Lahai-Roi). [15] While he is still called Jacob in later texts, his name Israel makes some consider him the eponymous ancestor of the Israelites. (בראשית כז לו), והוא תורם למתח האירוני בין אפיונו המפורש של יעקב כ"איש תם יושב אוהלים" לבין מעשיו שאינם תמיד כה תמימים. בני יעקב המדרש[12] מספר כי יוסף מת הראשון ולוי "האריך ימים מכולם". The history of Jacob is referred to by the prophets Hosea (12:3, 4, 12) and Malachi (1:2). יעקב הוא השלישי בשלושת האבות, בנם של יצחק ורבקה ונכד לאברהם ושרה. כאשר יעקב יוצא מאת פני אביו מגיע עשו מצידו ושניהם מגלים את התרמית, אך יצחק לא מתחרט, ואף מאשש את הברכה "ואברכהו, וגם ברוך יהיה" . "Concerning our Lord's genealogy and concerning the holy Mother of God . היישוב בית אל הוקם במקום זה ומכאן שמו. יש המפרשים שתגובתו של יעקב הוחסרה בכוונה. שמו יעקב מתפרש כשם תאופורי מעיקרו, שהתקצר מיעקבאל או צורה דומה אחרת. איש נאבק עמו עד עלות השחר ולא יכול לו. Ch. (Gén. In a rage, Laban pursued Jacob for seven days. ), Genesis 35 The Sons of Israel Now there were twelve sons of Jacob--. Israel (Jacob) , King of Goshen, Saturn Crete.